Annons:

 

Positiva hälsoeffekter av datorspelande hos unga

Olika rapporter visar på att datorspelande kan ge positiva hälsoeffekter hos barn och ungdomar.

Annons:

Å 2006 gav Ungdomsstyrelsen ut en bok ”New Game – om unga och datorspel”. I boken framgå att de barn och ungdomar som spelar mycket dator inte har sämre hälsa än de som spelar lite. De upplever tvärtom sin fysiska hälsa något bättre, är mer aktiva på sin fritid och dricker mer sällan alkohol. Dock fanns det fler bland dessa som uppgett att de inte tänker studera vidare efter gymnasiet. Ladda ned boken New Game – om unga och datorspel >>

I en rapport av Folkhälsoinstitutet från å 2005 framgå att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att datorspelande ger positiva effekter på reaktionstid och spatiala förmågor. Det finns vidare inga vetenskapliga stöd för att datorspelande skulle ge negativa effekter som aggressivitet och övervikt.

Ladda ner rapporten Hälsoeffekter av tv- och datorspelande >>

 

Tips till föräldrar hur man kan minska riskerna för negativa effekter av datorspelande

MDTS (Sveriges branschförening Multimedia, Dator- och TV-spel) och Medierådet har tagit fram sju tips till föräldrar med dator- och TV-spelande barn:

 

Respektera åldersrekommendationerna

ftersom spel som utvecklas för vuxna kan vara olämpliga för barn bör man respektera åldersrekommendationerna. Alla spel är märkta med åldersrekommendationer enligt PEGI-systemet.

 

Spela tillsammans med ditt barn

Prova att spela tillsammans med ditt barn för att få en ökad förståelse för datorspelsvärlden. Här är det barnet som är experten och de vuxna som kan lära sig. Se spelandet som ett sätt att umgås.

 

Kom överens om hur lång tid barnet få spela

Kom överens om hur lång tid per dag barnet få spela om spelandet börjar ta tid från annat viktigt som läxor, kompisar och andra aktiviteter.

 

Placera datorn och TV-spelskonsolen i öppna miljöer

Om TV-spelskonsolen eller datorn placeras så att vuxna lätt kan se skärmen och vad barnet spelar, få man fler tillfällen att prata om innehållet och kanske själv delta i spelandet.

 

Kom ihåg att piratkopior är olagliga och inte åldersmärkta

Piratkopior utan framsida eller manual saknar information och åldersrekommendationer. Dessutom är de olagliga.

 

Spela för att lära mer

Barns fascination för dator- och TV-spel kan med fördel användas för inlärning av mer traditionella färdigheter såsom att läsa, skriva och räkna och det finns många spel som har just denna inriktning.

 

Utbyt erfarenheter med andra vuxna

Prata med andra vuxna och föräldrar om vilka regler och gränser de använder sig av och vilka dator- och TV-spel som passar just era barn.

 

Tänk även på att följa datortillverkarnas råd om att sitta 60 cm från skärmen, spela i ett väl upplyst rum, inte ha skärmen på högsta ljusstyrka och inte spela när man är trött.

 

Misstänker du att ditt barn är spelberoende?

Annons: